Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1385

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi


Tekst aktu: pdf D20111385L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20111385.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20111385Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2011-11-03
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2011-11-18
Data obowiązywania: 2011-11-18
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP