Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1550

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych


Tekst ogłoszony: pdf D20111550.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-11-29
Data wydania: 2011-11-15
Data wejścia w życie: 2011-12-14
Data obowiązywania: 2011-12-14
Data uchylenia: 2016-08-20
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylone
Akty zmieniające Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP