Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 126

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011


Tekst ogłoszony: pdf D20120126-1.pdf
  pdf D20120126-2.pdf
  pdf D20120126-3.pdf
  pdf D20120126-4.pdf
  pdf D20120126-5.pdf
  pdf D20120126-6.pdf
  pdf D20120126-7.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-02-02
Data wydania: 2012-01-05
Data wejścia w życie: 2012-02-17
Data obowiązywania: 2012-02-17
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP