Dz.U. 2012 poz. 145

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne


Tekst aktu: pdf D20120145L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120145.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120145Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-02-09
Data wydania: 2012-01-10
Data wygaśnięcia: 2015-04-01
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie