Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 161

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim


Tekst aktu: pdf D20120161L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120161.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120161Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2012-02-14
Data wydania: 2009-04-02
Data wejścia w życie: 2012-08-15
Data obowiązywania: 2012-08-15
Uwagi: rozdział 5 i art. 65 wchodzą w życie z dniem 15 maja 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP