Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 361

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych


Tekst aktu: pdf D20120361L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120361.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120361Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-04-03
Data wydania: 2012-01-17
Data wygaśnięcia: 2016-12-15
Uwagi: tekst jednolity nie obejmuje art. 46-51 i art. 55 i 56 ustawy
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP