Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 362

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin


Tekst aktu: pdf D20120362L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120362.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120362Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2012-04-03
Data wydania: 2012-03-02
Data wejścia w życie: 2012-04-18
Data obowiązywania: 2012-04-18
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP