Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 431

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt SK 30/10


Tekst aktu: pdf D20120431TK.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120431.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-20
Data wydania: 2012-04-12
Data wejścia w życie: 2012-04-20
Data obowiązywania: 2012-04-20
Uwagi: Wyrok TK dotyczy także par. 9 ust. 1 in fine oraz par. 14 Statutu Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych (niepubl.)
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie do aktu Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP