Dz.U. 2012 poz. 463

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych


Tekst ogłoszony: pdf D20120463.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-04-27
Data wydania: 2012-04-25
Data wejścia w życie: 2012-04-29
Data obowiązywania: 2012-04-29
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania