Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 532

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej


Tekst ogłoszony: pdf D20120532.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-05-17
Data wydania: 2012-04-27
Data wejścia w życie: 2012-06-01
Data obowiązywania: 2012-06-01
Data uchylenia: 2015-05-25
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 90 z wyjątkiem par. 2 i 3.
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP