Dz.U. 2012 poz. 572

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym


Tekst ogłoszony: pdf D20120572.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120572Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-05-23
Data wydania: 2012-03-26
Data wygaśnięcia: 2016-11-15
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu