Dz.U. 2012 poz. 576

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji


Tekst aktu: pdf D20120576L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120576.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120576Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-24
Data wydania: 2012-04-24
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu