Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 619

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych


Tekst ogłoszony: pdf D20120619.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-05-31
Data wydania: 2012-05-29
Data wejścia w życie: 2012-06-15
Data obowiązywania: 2012-06-15
Uwagi: par. 2 i 3 oraz par. 6 ust. 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r. par. 10 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012 r.
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Akty uznane za uchylone Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP