Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 637

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20120637L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120637.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120637Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-06
Data wydania: 2012-05-11
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Orzeczenie TK Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP