Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 642

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach


Tekst aktu: pdf D20120642L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120642.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120642Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-11
Data wydania: 2012-05-22
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 30 i art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP