Dz.U. 2012 poz. 647

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


Tekst aktu: pdf D20120647L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120647.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120647Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-06-12
Data wydania: 2012-04-24
Data wygaśnięcia: 2015-02-10
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu