Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 664

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20120664L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120664.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-06-14
Data wydania: 2012-05-11
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Uwagi: przepisy art. 18i ustawy zmienianej w art. 1 i art. 18h ustawy zmienianej w art. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP