Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 748

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro


Tekst aktu: pdf D20120748L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120748.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-07-02
Data wydania: 2012-05-11
Data wejścia w życie: 2012-07-17
Data obowiązywania: 2012-07-17
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP