Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 855

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych


Tekst aktu: pdf D20120855L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120855.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120855Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2012-07-26
Data wydania: 2009-11-05
Data wejścia w życie: 2012-10-27
Data obowiązywania: 2012-10-27
Uwagi: art. 24 ust. 5 i art. 83 pkt 1 i 2 wchodzą w zycie z dniem 27 stycznia 2014 r., art. 24 ust. 6 wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS INSTYTUCJI FINANSOWYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP