Dz.U. 2012 poz. 877

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym


Tekst ogłoszony: pdf D20120877.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-08-01
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2012-08-16
Data obowiązywania: 2012-08-16
Data uchylenia: 2017-01-01
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Uchylenia wynikające z