Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 891

Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych


Tekst aktu: pdf D20120891L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120891.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20120891Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2012-08-03
Data wydania: 2012-06-28
Data wejścia w życie: 2012-08-03
Data obowiązywania: 2012-08-03
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP