Dz.U. 2012 poz. 892

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Tekst aktu: pdf D20120892L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20120892.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-03
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2012-09-03
Data obowiązywania: 2012-09-03
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania