Dz.U. 2012 poz. 973

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami


Tekst ogłoszony: pdf D20120973.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 2012-08-29
Data wydania: 2012-08-02
Data wejścia w życie: 2013-01-19
Data obowiązywania: 2013-01-19
Data uchylenia: 2016-05-25
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmieniające
Akty uchylające Dyrektywy europejskie