Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 982

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych


Tekst ogłoszony: pdf D20120982.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-08-31
Data wydania: 2012-08-28
Data wejścia w życie: 2012-09-01
Data obowiązywania: 2012-09-01
Data uchylenia: 2015-09-01
Uwagi: objęte tekstem jednolitym Dz. U. z 2014 r. poz. 414 z wyj. par. 2 i 3
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP