Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 985

Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw


Tekst ogłoszony: pdf D20120985.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-08-31
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2012-10-01
Data obowiązywania: 2012-10-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS RYBOŁÓWSTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP