Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 990

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora


Tekst ogłoszony: pdf D20120990.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2012-09-03
Data wydania: 2012-08-28
Data wejścia w życie: 2012-09-18
Data obowiązywania: 2012-09-18
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 48), z wyjątkiem par. 2
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP