Dz.U. 2012 poz. 995

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach


Tekst ogłoszony: pdf D20120995.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-09-05
Data wydania: 2012-07-13
Data wejścia w życie: 2013-01-19
Data obowiązywania: 2013-01-19
Data uchylenia: 2016-02-25
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania Orzeczenie TK Akty zmieniające
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie