Dz.U. 2012 poz. 1005

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami


Tekst ogłoszony: pdf D20121005.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-09-11
Data wydania: 2012-07-31
Data wejścia w życie: 2013-01-19
Data obowiązywania: 2013-01-19
Data uchylenia: 2016-02-25
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty zmieniające Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie