Dz.U. 2012 poz. 1022

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej


Tekst ogłoszony: pdf D20121022.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-09-14
Data wydania: 2012-08-10
Data wejścia w życie: 2012-09-29
Data obowiązywania: 2012-09-29
Data uchylenia: 2016-03-31
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Odesłania Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie