Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1034

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza


Tekst ogłoszony: pdf D20121034.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-09-18
Data wydania: 2012-09-10
Data wejścia w życie: 2012-10-03
Data obowiązywania: 2012-10-03
Uwagi: par. 3 ust. 1 pkt 1 i 5 wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r.
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP