Dz.U. 2012 poz. 1059

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne


Tekst aktu: pdf D20121059L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121059.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121059Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-09-25
Data wydania: 2012-06-15
Data wygaśnięcia: 2017-02-06
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie