Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1117

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych


Tekst ogłoszony: pdf D20121117.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-10-10
Data wydania: 2012-09-14
Data wejścia w życie: 2012-10-25
Data obowiązywania: 2012-10-25
Data uchylenia: 2017-01-15
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP