Dz.U. 2012 poz. 1137

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym


Tekst aktu: pdf D20121137L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121137.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121137Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-10-18
Data wydania: 2012-08-30
Data wygaśnięcia: 2017-01-20
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie