Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1203

Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię


Tekst aktu: pdf D20121203L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121203.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121203Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2012-10-31
Data wydania: 2012-09-14
Data wejścia w życie: 2013-02-01
Data obowiązywania: 2013-02-01
Uwagi: zmiana tytułu ustawy Dz. U. z 2015 r. poz. 1069
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP