Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1282

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej


Tekst aktu: pdf D20121282L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121282.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121282Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2012-11-21
Data wydania: 2012-09-13
Data wygaśnięcia: 2014-11-21
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP