Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1376

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo bankowe


Tekst ogłoszony: pdf D20121376.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121376Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2012-12-10
Data wydania: 2012-11-02
Data wygaśnięcia: 2015-01-23
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 175 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP