Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1445

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20121445L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121445.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121445Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-21
Data wydania: 2012-11-16
Data wejścia w życie: 2013-01-21
Data obowiązywania: 2013-01-21
Uwagi: Art. 1 pkt 50 wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r., art. 1 pkt 54 lit. d, pkt 105, pkt 122, pkt 123 w zakresie art. 174a i art. 174d, pkt 125 oraz pkt 126 wchodzą w życie z dniem 22 marca 2013 r., art. 1 pkt 130 oraz pkt 131 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP