Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1456

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej


Tekst aktu: pdf D20121456L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121456.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121456Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-24
Data wydania: 2012-12-07
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Uwagi: Art. 7 pkt 1 lit. b i pkt 6 wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2012
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY FIZYCZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP