Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2012 poz. 1529

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe


Tekst aktu: pdf D20121529L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20121529.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20121529Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2012-12-29
Data wydania: 2012-11-23
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP