Dz.U. 2012 poz. 1534

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych


Tekst ogłoszony: pdf D20121534.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2012-12-31
Data wydania: 2012-12-21
Data wejścia w życie: 2013-01-01
Data obowiązywania: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone