Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 21

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Tekst aktu: pdf D20130021L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130021.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130021Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-08
Data wydania: 2012-12-08
Data wejścia w życie: 2013-01-23
Data obowiązywania: 2013-01-23
Uwagi: art. 207 pkt 17 w zakresie art. 402 ust. 2a i 2b w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 209 pkt 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 204, art. 205, art. 207 pkt 14, art. 213 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 24 stycznia 2016 r. art. 207 pkt 18 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, LOKALNEGO PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIESZKALNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. WŁAŚCIWY DS ŁĄCZNOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. ZDROWIA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP