Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska


Tekst ogłoszony: pdf D20130024.pdf
Status aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2013-01-08
Data wydania: 2012-12-20
Data wejścia w życie: 2013-01-23
Data obowiązywania: 2013-01-23
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450)
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP