Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 38

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu


Tekst ogłoszony: pdf D20130038.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2013-01-10
Data wydania: 2013-01-08
Data wejścia w życie: 2013-01-11
Data obowiązywania: 2013-01-11
Data uchylenia: 2015-09-16
Uwagi: Par. 6 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uznane za uchylone
Uchylenia wynikające z Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP