Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 104

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego


Tekst ogłoszony: pdf D20130104.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-01-22
Data wydania: 2012-12-21
Data wejścia w życie: 2013-02-05
Data obowiązywania: 2013-02-05
Organ wydający: MIN. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. ŚRODOWISKA
MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP