Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 135

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


Tekst aktu: pdf D20130135L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130135.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130135Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-01-29
Data wydania: 2012-09-20
Data wygaśnięcia: 2015-03-10
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 201-225 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP