Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 165

Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw


Tekst aktu: pdf D20130165L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130165.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-04
Data wydania: 2013-01-04
Data wejścia w życie: 2013-03-07
Data obowiązywania: 2013-03-07
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI WODNEJ
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP