Dz.U. 2013 poz. 182

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej


Tekst aktu: pdf D20130182L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130182.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130182Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-02-07
Data wydania: 2012-11-14
Data wygaśnięcia: 2015-01-30
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu