Dz.U. 2013 poz. 191

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym


Tekst ogłoszony: pdf D20130191.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2012-02-11
Data wydania: 2013-02-07
Data wejścia w życie: 2012-02-12
Data obowiązywania: 2012-02-12
Data uchylenia: 2017-01-01
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 1126
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty zmienione
Uchylenia wynikające z