Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 2013 poz. 216

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji


Tekst aktu: pdf D20130216L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D20130216.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D20130216Lj.pdf
Status aktu prawnego: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2013-02-15
Data wydania: 2012-11-27
Data wygaśnięcia: 2015-05-29
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP