Dz.U. 2013 poz. 237

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej


Tekst ogłoszony: pdf D20130237.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2013-02-20
Data wydania: 2013-01-23
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Tekst jednolity do aktu